fbpx

Jak dodać ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH?

Jak dodać ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH?

  1. Czym jest zmienna środowiskowa PATH?
  2. Kiedy musimy dodać ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH?
  3. Zmienne systemowe (system variables) i zmienne użytkownika (user variables)
  4. Jak dodać ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH w systemie Windows?
  5. Jak dodać ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH w systemie MacOS?
  6. Jak dodać ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH w systemie Linux?
  7. Jak dodać Javę do zmiennej środowiskowej PATH w systemach Windows, MacOS i Linux?
  8. Jak dodać Pythona do zmiennej środowiskowej PATH?
  9. Jak dodać Mavena do zmiennej środowiskowej PATH?

Czym jest zmienna środowiskowa PATH?

Istniejąca we wszystkich najpopularniejszych systemach operacyjnych (Windows, MacOS, Linux) zmienna PATH zawiera listę ścieżek, w których system szuka programów uruchamianych z wiersza poleceń (zwanego też terminalem lub konsolą). Załóżmy, że właśnie zainstalowaliśmy Javę i chcemy sprawdzić jej wersję. Możemy zrobić to wpisując w wierszu poleceń pełną ścieżkę i dodając przełącznik –version:

C:\Program Files\Java\jdk15\bin\java.exe -version

Możemy też dodać do zmiennej PATH ścieżkę do folderu, w którym zainstalowaliśmy Javę (C:\Program Files\Java\jdk15\bin) i dzięki temu napisać:

java -version

Nasz system operacyjny (w tym przypadku Windows) nie rozpozna od razu polecenia “java”, ale sprawdzi wszystkie ścieżki w zmiennej systemowej PATH i zauważy, że w jednej ze ścieżek znajduje się plik wykonywalny o nazwie “java” (czyli java.exe). Dzięki temu będzie wiedział, że jest to program, który należy uruchomić. Podobnie wygląda to w przypadku poleceń systemowych, takich jak na przykład ping. To obecne we wszystkich popularnych systemach polecenie służące do sprawdzenia dostępności zdefiniowanego hosta (serwera o danym adresie IP), w Windowsie zlokalizowane jest w C:\Windows\System32. Ale dzięki temu, że ten katalog dodany jest do zmiennej środowiskowej PATH, nie musimy pisać pełnej ścieżki C:\Windows\System32\ping.exe, wystarczy samo ping.

Kiedy musimy dodać ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH?

Za każdym razem, gdy chcemy uruchamiać program podając tylko jego nazwę, a nie pełną ścieżkę dostępu, musimy dodać tę ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH. W praktyce, pracując jako programista, będziemy czasem spotykać się z narzędziami, które do poprawnego działania wymagać będą dodania ich do zmiennej PATH. Oprócz wspomnianej już Javy, takimi narzędziami są na przykład Python czy Maven. Czasem za modyfikację zmiennej PATH odpowiedzialny będzie instalator narzędzia, który automatycznie doda do zmiennej PATH odpowiednią ścieżkę, ale czasem będziemy musieli zrobić to ręcznie. Dlatego tak ważne jest, by robić to właściwie.

Zmienne systemowe (system variables) i zmienne użytkownika (user variables)

W systemie Windows mamy dwa typy zmiennych środowiskowych – zmienne systemowe oraz zmienne użytkownika. Różnica między nimi jest bardzo prosta – jeżeli dodamy zmienną użytkownika, dostępna ona będzie tylko dla tego użytkownika, który ją dodał. Jeżeli do systemu zaloguje się inny użytkownik, nie będzie on miał dostępu do tej zmiennej. A jak już się możecie domyślić, zmienne systemowe są dostępne dla wszystkich użytkowników. Nieważne kto dodał daną zmienną, ktokolwiek zaloguje się do systemu, będzie miał dostęp do tej zmiennej.

Podobnie wygląda edycja zmiennej środowiskowej PATH – jeżeli zedytujemy systemową zmienną PATH, zmiany dotyczyć będą wszystkich użytkowników systemu, natomiast jeżeli zedytujemy zmienną PATH użytkownika, z tej zmiany skorzysta jedynie ten jeden użytkownik.

Jak dodać ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH w systemie Windows?

Dodanie nowej ścieżki do zmiennej środowiskowej PATH (czy ogólnie mówiąc edycja tej zmiennej) może brzmi enigmatycznie, ale tak naprawdę jest to bardzo prosta czynność.

W systemie Windows ustawienie to jest częścią zaawansowanych ustawień systemowych – możemy dostać się do niego wybierając System w Panelu Sterowania, następnie Zaawansowane ustawienia systemu i w zakładce Zaawansowane klikając przycisk Zmienne środowiskowe, ale jest jeszcze łatwiejszy sposób. Wystarczy otworzyć Menu Start (klikając ikonę w lewym dolnym rogu ekranu lub wciskając klawisz Windows na klawiaturze) i wpisać “zmienne”. Wyświetli się wtedy następująca podpowiedź:

Po kliknięciu w Edytuj zmienne środowiskowe systemu zostaniemy przeniesieni bezpośrednio do ich ustawień. W systemie Windows w wersji angielskiej w pasku wyszukiwania należy wpisać “variables”, a następnie kliknąć “Edit the system environment variables”. Otworzy się okno edycji zmiennych środowiskowych, które wygląda w następujący sposób:

Po zaznaczeniu zmiennej PATH i wciśnięciu przycisku Edytuj otworzy nam się następujące okno:

Dodajemy nową ścieżkę klikając w przycisk “Nowy”, a następnie wpisując ścieżkę w nowej linii:

Potwierdzamy zmianę przyciskiem OK, a następnie jeszcze raz wciskamy OK w oknie Zmienne środowiskowe. Nowa ścieżka do zmiennych środowiskowych została dodana!

Jak dodać ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH w systemie MacOS?

Edycja zmiennej środowiskowej PATH w systemie MacOS różni się nieznacznie w zależności od tego, którą wersję systemu posiadamy. W starszych wersjach (Mojave, High Sierra, Sierra, El Capitan i starsze) systemu edytować będziemy plik .bashrc, w nowszych wersjach (Catalina, Big Sur i przyszłe wersje) musimy zedytować plik .zshrc. Lokalizacja obu tych plików jest jednak dokładnie taka sama i jest to katalog użytkownika. Możemy przejść do niego wpisując w terminalu następującą komendę:

cd ~

W moim przypadku system przeniesie mnie do katalogu /Users/kamil. Możemy również przejść do tego katalogu z poziomu interfejsu graficznego, ale musimy pamiętać, że w takiej sytuacji będziemy musieli wyświetlić pliki ukryte, bo zarówno .bashrc jak i .zshrc są plikami ukrytymi. Skrót klawiaturowy do wyświetlenia plików ukrytych to Shift + Cmd + . (kropka).

Otwieramy ten plik do edycji i odnajdujemy linię, w której zdefiniowana jest zmienna PATH. W moim przypadku wygląda to w następujący sposób:

export PATH=$HOME/bin:/usr/local/bin:/opt/apache-maven-3.6.3/bin:$PATH

Widzimy, że kolejne ścieżki w zmiennej PATH oddzielone są od siebie dwukropkami. Załóżmy teraz, że ściągneliśmy Fluttera i rozpakowaliśmy go do folderu /Users/kamil/Documents/flutter. Jeżeli chcielibyśmy dodać teraz Fluttera do zmiennej PATH, zedytujemy ją w następujący sposób:

export PATH=$HOME/bin:/usr/local/bin:/opt/apache-maven-3.6.3/bin
:/Users/kamil/Documents/flutter/bin:$PATH

Musimy podać ścieżkę do folderu bin, ponieważ w nim znajduje się wykonywalny plik Fluttera.

Może się zdarzyć, że export PATH w pliku .zshrc lub .bashrc nie będzie zdefiniowane. W takim przypadku musimy całą tę linię dodać ręcznie, pamiętając, by umieścić w niej ścieżkę $HOME/bin oraz zmienną $PATH. Czyli gdybyśmy chcieli dodać do PATH Fluttera, a otwarty przez nas plik .zshrc lub .bashrc nie zawierałby jeszcze export PATH, dodalibyśmy następującą linię:

export PATH=$HOME/bin:/Users/kamil/Documents/flutter/bin:$PATH

Po tej operacji należy jeszcze dać znać systemowi operacyjnemu o zmianach – możemy albo zrestartować terminal albo wywołać w terminalu komendę source ~/.zshrc lub source ~/.bashrc, która przeładuje odpowiedni plik.

Jak dodać ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH w systemie Linux?

W systemie Linux edytujemy plik .profile znajdujący się w katalogu użytkownika. W moim przypadku zawartość tego pliku prezentuje się następująco:

Jeżeli chcę teraz zedytować zmienną PATH o ścieżkę do Javy, którą rozpakowałem do folderu /home/osboxes/Downloads/jdk-15.0.2, na końcu pliku .profile dodaję następującą linię:

export PATH=$PATH:/home/osboxes/Downloads/jdk-15.0.2/bin

Następnie w terminalu przeładowuję zmiany przy pomocy komendy source jako argument podając plik .profile. Zmiany zostają zapisane i od tej pory Java jest już prawidłowo zainstalowana w systemie:

Jak dodać Javę do zmiennej środowiskowej PATH w systemach Windows, MacOS i Linux?

W systemie Windows pierwszym krokiem jest sprawdzenie katalogu, do którego została rozpakowana Java. Jeżeli skorzystaliśmy z instalatora, powinien to być katalog C:\Program Files\Java.

Ja ściągnąłem OpenJDK i rozpakowałem zawartość ściągniętego pliku właśnie do folderu C:\Program Files\Java:

Otwieramy ten folder, a następnie folder bin, w którym widzimy plik java.exe:

Kopiujemy ścieżkę do tego katalogu:

Następnie przechodzimy do edycji zmiennych środowiskowych i wklejamy skopiowaną ścieżkę:

Potwierdzamy zmiany klikając dwukrotnie OK. Java została dodana do PATH i możemy to sprawdzić wywołując komendę java -version w wierszu poleceń:

W systemie MacOS po zainstalowaniu Javy najczęściej nie ma potrzeby edycji zmiennej środowiskowej. Należy sprawdzić katalog /Library/Java/JavaVirtualMachines – to do niego powinniśmy instalować Javę. Jeżeli mamy w tym folderze kilka różnych JDK, na przykład jdk-15.0.1.jdk, jdk-8-1.0.jdk i jdk-11-1.2.jdk, system MacOS sam wybierze najnowszą wersję. Jeżeli potrzebujemy zmieniać wersję JDK w zależności od projektu, warto zainstalować narzędzie jEnv.

Instalacja Javy w systemie Linux została przedstawiona tutaj.

Jak dodać Pythona do zmiennej środowiskowej PATH?

Python (oraz menadżer pakietów PIP) powinien zostać automatycznie dodany do zmiennej środowiskowej po instalacji. Jeżeli tak się nie stanie, a komenda python --version nie zwróci wersji Pythona, należy zlokalizować folder, do którego został zainstalowany Python, a następnie dodać tę ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH korzystając z zawartych tutaj instrukcji dla systemów Windows, MacOS i Linux.

Korzystając z systemu MacOS należy również pamiętać, że w systemie znajduje się już Python w wersji 2 i na niego wskazywać będzie komenda python. Instalując Pythona 3 (zalecane jest korzystanie z tej wersji), do PATH dodane zostaną komendy python3 i pip3 i to z nich powinniśmy korzystać uruchamiając napisane przez nas programy w Pythonie.

Do zarządzania różnymi wersjami Pythona w systemie MacOS możemy wykorzystać również narzędzie PyEnv.

Jak dodać Mavena do zmiennej środowiskowej PATH?

Maven w odróżnieniu od Javy i Pythona i nie posiada instalatora. Aby zainstalować Mavena, ściągamy paczkę z oficjalnej strony, a następnie rozpakowujemy ją do wybranego przez nas folderu. Kopiujemy ścieżkę do folderu bin Mavena (czyli na przykład C:\Program Files\Apache Maven\apache-maven-3.6.3\bin) i dodajemy tę ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH korzystając z zawartych tutaj instrukcji dla systemów Windows, MacOS i Linux.

Cześć!

Nazywam się Kamil Brzeziński. Z branżą IT jestem zawodowo związany od dziesięciu lat, a od ponad trzech swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się na kanale Jak nauczyć się programowania.

Jeżeli:

✓ chcesz zostać programistą i wejść do branży IT

✓ jesteś początkującym programistą, ale brakuje Ci pomysłów na rozwój

✓ myślisz o zdobyciu pierwszej pracy jako programista

To jesteś we właściwym miejscu.

ROADMAPA PROGRAMISTY

Gdy zaczynamy przygodę z programowaniem problemem nie jest dostęp do wiedzy. Internet jest pełen kursów, poradników i tutoriali. Problemem jest to, że nie wiemy jak z tej wiedzy skorzystać. Jak z tej masy materiałów wybrać to, co faktycznie istotne? Skąd wiedzieć, czego się uczyć, kiedy i dlaczego? Jak się w tym wszystkim nie pogubić?

Odpowiedzią na ten powtarzający się wśród początkujących programistów problem jest Roadmapa programisty.

Zajrzyj do środka:

Fragment nr 1 (Git)

Fragment nr 2 (REST API)

Ostatnie artykuły

Jak się przebranżowić i rozpocząć karierę w IT?

Jak się przebranżowić i rozpocząć karierę w IT?

Jak się przebranżowić i rozpocząć karierę w IT? Od czego zacząć naukę? Iść na studia, wziąć udział w bootcampie programistycznym a może uczyć się na własną rękę? I czy w moim wieku nie jest już na to wszystko za późno? Zacznijmy od ostatniego pytania - czy nie jestem już za stary lub za stara na IT? Konkretnego wieku w pytaniu nie podaję, bo zadają je zarówno osoby po 50-tce jak i te, które nie skończyły jeszcze 30 lat. Krótka odpowiedź brzmi nie, karierę w IT możesz zacząć w każdym wieku. Znam osoby, które przebranżowiły się po 30-tce, miałem też okazję korespondować z widzami, z których jeden zmienił bankowość na IT będąc po 50-tce, a inny rozpoczął karierę jako programista już na emeryturze, po kilkudziesięciu latach pracy w innej branży. Ciężka praca, mega satysfakcja To była krótka odpowiedź, więc jaka jest dłuższa? Jak możecie się już domyślać, ta odpowiedź to nic innego jak oklepane stwierdzenie “to zależy”. Z jednej strony oklepane, z drugiej strony prawdziwe, bo nie...

czytaj dalej